West-End studios
West-end Instagram West-end Facebook

KORONAREGLEMENT

image

Koronareglement for elever på West End:

 • Elever som har symptomer på luftveisinfeksjoner, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand kan ikke møte på trening. Møter man likevel blir man sendt hjem.

 • Elever som ikke følger de instruksjoner West End gir for utøvelse av aktiviteten vil bli sendt hjem.
 • Elevene må kommer ferdig skiftet og med fylt og navnet vannflaske.

 • Deltakerne skal ikke dele utstyr. Bruk av felles tøyematter er ikke tillatt. Elever som ønsker å benytte matte, må ta med egen.

 • Vi ber dere tenke på avstand når dere kommer inn/ut av lokalene i pauser eller ved oppstart/avslutning av klasser.

 • Foreldre skal i så liten grad som mulig følge barna opp i våre lokaler. 
  (De som er i sal B har mulighet til å følge)

 

West End skal følge anbefalingene fra offentlige myndigheter:

 • West End skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige myndigheter og tilrettelegge undervisningen etter dette.

 • All aktivitet skal utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger.

 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks god tilgang til Antiback og rutiner for vask av hender og utstyr før og etter aktiviteten.
Tilbake til EVENTS