West-End studios
West-end Instagram West-end Facebook

PRØVER på teateret - Sommerforestilling 2024

Sommerforestillingen til West End spilles på Folketeateret tirsdag 4 juni og onsdag 5 juni.
Begge dager kl 17.00 (NB: Noen av partiene altererer, og spiller kun en forestillig). Se egen boks for ALTERNERINGSPLAN)
Det er prøver på søndag og generalprøver på mandag. Det er viktig at alle møter i god tid til prøvene starter. Man må være klar til prøvestart på oppsatt tidspunkt. 


SØNDAG 2 juni: 
PÅ FOLKETEATERET (Oppmøte ved fontenen i Folketeaterpassasjen)         

9.30-21.30 Full gjennomkjøring av hele forestillingen med kostymer, lyd og lys.
Man trenger bare å være til stedet under den BOLKEN/BOLKENE man er med på. Tider er med forbehold om justeringer. Det kan bli forsinkelser. Alle må møte opp senest 30 min før sin egen bolk. 


AKT 1

9.30-12.00 (oppmøte 9.00)       BOLK 1

Musikal 1
Jazz 5
Moderne 3
Moderne 4
Jazz 2
Kompaniet
Jazz 3+
Musikal MINI 8-10 år onsdag
Musikal MINI 8-10 år torsag

+ Anne (Ruby)
+ Miss Pannigang (Benedicte S)
+ Bibliotekar (Trine B)
+ Pubeier (Sunniva T)
+ De 3 Olsenbanden (Tarald, Even, Sander)


(Musikal MINI 6-7 år torsdag/Musikal MINI 6-7 år onsdag (BARNEHJEMSBARN/ROCKERE) er med i denne bolken, men trenger IKKE å være her på denne lyd-, lys- og plasseringsprøven)

12.00-14.00 (oppmøte 11:30)      BOLK 2

Hip Hop 4
Moderne 1
Musikal 4
Ballett 4
Ballett 1
Stepp 3

+ Anne (Andrea)
+ Miss Pannigan (Benedicte S)
+ Professor (Carl Martin)

Margarinfabrikken barnehag (FLINTSTONES) er med i denne bolken, men trenger IKKE å være her på denne lyd og lys og plaseringsprøven.
Barneballett 6-8 år (SVANESJØEN) er med i denne bolken, men trenger IKKE å være her på denne lyd-,lys- og plasseringsprøven.


14.00-15.30 (oppmøte 13:30)      BOLK 3

Teater og Sang 2
Sang 2
Musikal 5
Step 1
Hip hop 3

+ Anne (Ruby)
+ Miss Pannigan (Benedicte S)
+ Professor (Carl Martin)
+ Alle som sitter i puben på Step 1 fra kompaniet

AKT 2 

15.30-18.00 (oppmøte 15:00)      BOLK 4

Musikal 5
Jazz 1
Jazz 1-2
Hip hop 2
Jazz 4 
Musikal MINI 7-10 år lørdag 
Teater og sang 1
Jazz voksen
Ballett 2
Musikal Tweens (10-12 år lørdag)

+ Surfenummer (Tarad, Sander, Even, William, Noah, Edvard)
+ Anne (Andrea)
+ Miss Pannigan (Benedicte S)
+ Professor (Carl Martin)

Musikal MINI 4-5 år tirsdag og Musikal MINI 4-5 år onsdag (BADEGJENGEN) er med i denne bolken, men trenger IKKE å være her på denne lyd-, lys og plasseringsprøven)


18.00-20.00 (oppmøte 17:30)      BOLK 5

Moderne 2/3
Musikal 2
Moderne 5
Musikal 3
Jazz 3/4
Jazz 5
Ballett 3

+ Anne (Ruby)
+ Miss Pannigan (Benedicte S)
+ Professor (Carl Martin)


20.00-21.30 (oppmøte 19:30)       BOLK 6
Alle som er med i bolk 6:

Moderne 2
Musikal PRE 
Jazz 3
Musikal 6

+ Anne (Andrea)
+ Miss Pannigan (Benedicte S)
+ Professor (Carl Martin)
+ Bibliotekar (Trine B)

NB: Så fort Moderne 2 og Musikal PRE er ferdig kan de dra hjem. Vi reger med at de er ferdig ca kl 20.45.


Alle er med på FINALEN, men dette har vi øvd på på Tåsen - vi skal også øve på den på MANDAG på slutten av generalprøven.
 MANDAG 3 juni

15.30-16.15 Generalprøve/gjennomkjøring for småbarn som har forestilling på TIRSDAG (oppmøte kl 15.15)
                    Musikal MINI 6-7 år (de som har trening på torsdager) - BARNEHJEMSBARN/ROCKERE
                    Barneballett 6-8 år - SVANESJØEN
                    Margarinfabrikken barnehage (de som har trening på torsdager) - FLINTSTONES
                    Musikal MINI 4-5 år  (de som har trening på tirsdager) - BADEGJENGEN

16.15-17.00 Generalprøve/gjennomkjøring for småbarn som har forestilling på ONSDAG (oppmøte kl 16.00)
                     
Musikal MINI 6-7 år (de som har trening på onsdager) - BARNEHJEMSBARN/ROCKERE
                    Margarinfabrikken barnehage (de som har trening på mandager) - FLINTSTONE
                    Musikal MINI 4-5 år  (de som har trening på onsdager) - BADEGJENGEN  

17.30-21.00 Generalprøve for ALLE andre + Finalenummer (oppmøte kl 16.30)

 

TIRSDAG 4 juni:

15.00           Oppmøte for alle fra 7-9 år/8-10 år og oppover som spiller denne dagen. 

16.00            Oppmøte for de små barna som spiller denne dagen: 
                    Musikal MINI 6-7 år (de som har trening på torsdager) - BARNEHJEMSBARN/ROCKERE
                    Barneballett 6-8 år - SVANESJØEN
                    Margarinfabrikken barnehage (de som har trening på torsdager) - FLINTSTONES
                    Musikal MINI 4-5 år  (de som har trening på tirsdager) - BADEGJENGEN

17.00            Forestilling 1 (Hver AKT varer i ca 60 min + 20 min pause)
         

ONSDAG 5 juni:

15.00            Oppmøte for alle fra 7-9 år/8-10 år og oppover som spiller denne dagen. 

16.00            Oppmøte for de små barna som spiller denne dagen: 
                    Musikal MINI 6-7 år (de som har trening på onsdager) - BARNEHJEMSBARN/ROCKERE
                    Margarinfabrikken barnehage (de som har trening på mandager) - FLINTSTONES
                    Musikal MINI 4-5 år  (de som har trening på onsdager) - BADEGJENGEN        

17.00            Forestilling 2 (Hver AKT varer i ca 60 min + 20 min pause)

 

 

 

 

Tilbake til EVENTS